۲۴ آبان ۱۳۸۳
جایگاه تکنیک
شاید در هیچ یک از شاخه های عکاسی به اندازه شاخه تبلیغاتی و شاخه صنعتی نیاز به وجود دانش تکنیکی و توانایی های فنی در فرد عکاس احساس نشود.اما آیا تکنیک در عکاسی تبلیغاتی همه چیز است؟ به عقیده من دنیای بی انتهای تکنیکهای عکاسی با همه وسعت و عظمت و اهمیتش تنها پله اول این شاخه از عکاسی میباشد و به عبارت دیگر دروازه ای برای ورود به این رشته محسوب میگردد و در این راه وسیله ای برای رسیدن به مقصود اصلی میباشد.
kish-air.jpg فرمت: نگاتیو 120 سفارش دهنده : شرکت هواپیمایی کیش ایر تاریخ عکسبرداری:آذر ماه 1380
roya [ ۲۱ مهر ۱۳۸۷ ]

matalebetoon kheili kam bood be khosous baraye ye amator mesle man


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.